Fiat 500 Forum banner
F

Reaction score
0

Profile posts Latest activity Discussions About

  • aventador ·
    theme http://biareview.com/ thành lập doanh nghiệp tổng đài tư vấn luật tư vấn luật công ty luậtt toàn tộc ngươinh, nước rớt từ trên trời nhưng chỉ có một giọt dọc theo gò má chảy tới môi, khiến Tô Minh cảm nhận vị chua xót.
    Trên đời này có đôi khi, một vài việc dù là tu sĩ cũng không thể hiểu ra, không biết được. Ví dụ như giọt nước này không khác gì nước mắt, nhìn như không thể phân biệt nhưng nếu bỏ vào miệng thì sẽ cảm nhận mưa lạt, nước mắt mặn. Nhưng mỗi người đều có nước mắt, dù tu sĩ mạnh đến không thể tưởng tượng cũng khó mà thông qua nước mắt biết nó thuộc về ai. Có lẽ có tu vi làm được điều này nhưng Tô Minh thì không.
    "Không phải mưa, là một giọt lệ." Tô Minh nhìn trời, không thấy bóng d
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top